Business Manager

Business Manager

Business Manager waa software loogu dala galay maaraynta ganacsiga jumlo iyo tafaariiq, wax la xabadgado iyo wax lacabiro dhamaan. barnaamijkaan waxa oow awood kuusiinaya in si fudud aad oola socoto dhaqdhaqaaaqa ganacsigaaga sida: tirada alaabta, ogaanshaha alaabta dhamaan rabto, faa;iidada laga helay sheey walba, income statement maalinle ah, ogaanshaha dhamaan deemaha kaamaqan iyo faaiidooyin kaloo fara badan

Adeegyada softwareka

  • Diiwaan galinta badeecada, shaqaalaha iyo macaamiisha qaaska ah
  • Diiwaan galinta tacaamuka dhaca sida badeeco so gadasho, badeeco iibin iwm
  • Lasocoshada badeecada tiradeeda iyo sheey walbo inta kataalo
  • Income statement maalinle,bille iyo sanadle
  • Xasuusiye Xiliga aad labansantahay macaamiisha deemaha kaaqaba
  • Tobobar iyo kukordhin wixi adeeg dheeri ah oo ad dalbato

Si aan kuula soo xariirno buuxi foomka hoosea digoo mahadsan