Development

1Shaamila technology adeegyada aay heeyso waxa kamid ah

1- Software Development    2- Web Application

Software Development

xamar

waxa aan sameeynaa barnaamijyo computer oo

Web Applications

Shaamila technology waxa aay kuusameyneysa Online systems oo leh

Wixi fafaahin dheeri ah nalasoo xariir oo buuxi foomka hoose